varoskozponti@varoskozponti.hu

                                  Városközponti Általános Iskola és
                                  Alapfokú Művészeti Iskola
                                  7623 Pécs, Mezőszél utca 1. ♦ Tel. 72/512-472
     Oscar-díj 2011/2012

Átadták az idei OSCAR-díjakat
a Városközponti Iskolában

Az Oscar-díj átadás mintájára a Városközponti Iskola Diákönkormányzata úgy határozott, hogy ezen túl tanév végén négy általános iskolája és a Zeneiskolája tanulói között kiosztja KÖZPONTI OSCAR-DÍJAT.
A kitüntetést - hagyományteremtő célzattal a kiemelkedő munka elismeréseként - általános iskolánként 1 alsós és 1 felsős, illetve a Zeneiskolában két tanulónak ítélik oda. Az Oscar szo-bor mellé minden díjazott a saját fényképével ellátott különleges oklevelet kap. A díjat tanév végén ünnepélyes keretek között az Igazgatótanács tagjai előtt az intézmény főigazgatója adja át.
Hetedik alkalommal kerültek átadásra a Városközponti Általános Iskola által alapított Városközponti Oskar-díjak. A kitüntetés során minden tagintézmény két-két (alsós és felsős) diákja kapja a szobrocskát kiemelkedő munkájáért, közösségi szerepléséért és tanulmányi eredményeiért. A bensőséges hangulatú ünnepélyt a Zeneiskola díjazottjainak előadása zárta.

A díjat a következő tanulók kapták a 2014/2015-ös tanévben:

VKI Belvárosi Általános Iskola:

Csernik Dávid Zakariás

A Városközponti Általános Iskola Belvárosi Általános Iskolájának 4. a osztályos tanulója. Tisztelettudó, példás magatartása, nyitott személyisége miatt sokan kedvelik. Kiegyensúlyozott; társas kapcsolataiban együttműködő, kitartó barát. Tanulmányi eredménye kiváló, több tantárgyból dicséretes. Négy éven keresztül első helyezést ért el az iskolai vers- és prózamondó-versenyen, próza kategóriában, így évről-évre ő képviselhette iskolánkat a városi versenyen. Ott is szép eredményeket ért el, az idén második helyezett lett. Többször vett részt a Benedek Elek Regionális Mesemondó-versenyen is, ahol különdíjat kapott. Matematika-versenyeken is indult, a Jókai Matekversenyen ebben a tanévben harmadik helyezett lett. Sportteljesítménye szintén kiemelkedő. A megyei kosárlabda bajnokságban csapatával ezüstérmet szerzett, ami többek közt az ő kiváló játékának is köszönhető. Jelenleg iskolánk atlétika csapatát erősíti a városi bajnokságban. Tehetsége széleskörű, az iskolai hírnév erősítéséért sokat tett az elmúlt négy évben.

Treszner Benedek Bence

Bence a Városközponti Általános Iskola Belvárosi Általános Iskolájának 8.a osztályos tanulója. Jeles és kitűnő bizonyítványai mellett közösségi munkájával is kiemelkedik társai közül. Két éve az iskolai diákönkormányzat vezetője. Kémiából, matematikából, technikából képviselte iskolánkat a megyei tanulmányi versenyeken. Főszerepet vállalt a nemzetiségi esten bemutatott zenés színdarabban. Hosszú évek óta harmonikázik, szívesen vesz részt iskolai műsorokban. Ő kíséri hangszerével a kicsik tánccsoportját a hétvégi versenyen és fellépésen. Szabadidejét és egyéni érdekeit háttérbe szorítja, ha iskolai, osztály vagy egyéb közösségi rendezvényről van szó. Tanáraival szemben tisztelettudó, diáktársai szeretik, elfogadják véleményét, hallgatnak rá. Segítőkész, vidám, jó humorú diák.

VKI Jókai Mór Általános Iskola:

Dunai Áron

A Városközponti Általános Iskola Jókai Mór Általános Iskolájának 4. b osztályos tanulója.
Egész évi kiemelkedő tanulmányi munkája és példamutató szorgalma mellett tehetséges, sokoldalú és kreatív kisgyerek, mely az iskolai élet szinte minden területén megmutatkozik.
Ezt a sokszínű egyéniségét jól példázza, hogy azokon a versenyeken, melyeken indult mindig eredményesen szerepelt. (Bolyai Anyanyelvi Verseny, Jókai Matematikaverseny - 4. helyezés, Zrínyi Ilona Matematikaverseny, Kazinczy „Szép magyar beszéd” verseny - 5. helyezés, „Népek tavasza” Országos Történelmi Verseny – 4. helyezés, Megyei Népdaléneklési Verseny – ezüstminősítés)
Az iskolai programokon mindig szívesen szerepel.
Osztályáért és a közösségéért végzett munkája is megemlítendő – az iskolai diákönkormányzat tagjaként képviseli második éve osztályközösségét.
Munkáit mindig precizitás, magas színvonal; az iskolai munkához való hozzáállását pedig mindig elkötelezettség jellemzi.

Merkl Gegely

Gergő a Városközponti Általános Iskola Jókai Mór Általános Iskolájának 8. a osztályos tanulója, ebben a tanévben is kiemelkedő tanulmányi eredményt ért el. A Jedlik Ányos Országos Fizika Versenyen 1. helyezést, a Kenguru Országos Matematika Versenyen 13. helyezést, a Teleki Pál Országos Földrajz Versenyen 1. helyezést, a Dischka Győző megyei fizika versenyen 2. helyezést, a Hevesy György Országos Kémia versenyen megyei 2. helyezést, az Öveges József Országos Fizika Versenyen megyei 2. helyezést ért el. Az utóbbi két verseny országos fordulója még Gergő előtt áll.
Gergő az osztályközösségben is meghatározó szerepet tölt be, évek óta ő képviseli a 8.a osztályt a diákönkormányzatban. Szabadidejében gitározik, és futballozik a PVSK csapatában.

VKI Mátyás Király Utcai Általános Iskola:

Papp László Györk

Laci a Városközponti Általános Iskola Mátyás Király Utcai Általános Iskolájának 4. osztályos tanulója kedves, értelmes kisfiú. Talpraesett, megbízható, vidám, szeretetreméltó. Társai humorát, jókedvét szeretik legin-kább.
Tanulmányi munkája nagyon jó, bizonyítványai kitűnők.
Tehetsége eleinte a magyar irodalom területén mutatkozott meg, sok mesét ismert, szívesen olvasott. Szókincse gazdag, kifejezőkészsége átlagon felüli.
Már másodikos korától szerepel a Pécsi Nemzeti Színház gyerekdarabjaiban. Játszott a Dzsungel könyvében, mint kis Maugli, aztán a János vitézben, majd A sivatag hercegében is. Legutóbbi szerepe a Pán Péter, ahol irigykedve figyeltük, ahogy Pán Péterrel Sohaországba repült.
Színházi munkájának sikeressége érdekében beiratkozott az iskolai néptánc szakkörbe és a kiskórusba is. Az iskolai műsorokban is számíthatunk rá, egyszer mesemondóként, máskor táncosként.
Iskolai atlétika versenyeken, játékos sportvetélkedőn is jól szerepelt. A foci a mindene. Két évig a PMFC-ben focizott, amit átmenetileg abba kellett hagynia a sok színházi elfoglaltság miatt.
Terve még rengeteg van: gitározás, a foci folytatása. Kívánjuk, hogy álmai valóra váljanak!

Szalai Klaudia

Klaudia a Városközponti Általános Iskola Mátyás Király Utcai Általános Iskolájának 8. osztályos tanulója kedves, okos, szelíd természetű lány.
Rendkívül megbízható, precíz és nagyon segítőkész.
Kitűnő tanuló, tudása szerteágazó. Szívesen indul tanulmányi versenyeken, amelyeken nagyon jó eredményeket ért el. Szépen rajzol, szívesen vállal dekorációs feladatokat. Jól fogalmaz, az osztályközösség feladataiban mindig élen jár, lehet rá számítani. Jó szervező, határozott fellépésével jól tudja irányítani társait.
Kedvence a biológia. A lovakat különösen szereti, nagyon sokat tud róluk. Állatorvosnak készül. Az első lépést megtette e felé, felvették a Leőwey Klára Gimnázium bio-kémia szakára. Emellett a Hevesy György kémia versenyen a megyei fordulóba jutott, a Madarak és Fák Napja megyei biológia versenyen 2014-ben 5., 2015-ben pedig 2. helyezett lett. Remélem, egy nap eléri célját és jó állatorvos lesz belőle.

VKI Mezőszél Utcai Általános Iskola:

Doma Zsófia,

A Városközponti Általános Iskola Mezőszél Utcai Általános Iskolája 4.a osztály közösségének egyik mozgatórugója. Példamutató magatartásával, szorgalmával, segítőkészségével mindig elől jár. A gyengébbek felzárkóztatásába, a lassabban haladók célba érésébe örömmel besegít. Osztálytársai szeretik, hallgatnak rá, számítanak segítségére – példaképük.
Az iskolai vers- és mesemondón többször is képviselte osztályát szép eredménnyel.
A Szitakötő című folyóirat programjában havi rendszerességgel feladatot végez. A Bendegúz országos levelezős nyelvtan verseny megyei 5. helyezettje lett.
Napközis szabadidejében kreatívan alkot többféle technikával. Fantáziája gazdag, szárnyaló. Rajzversenyen és rajzpályázatokon csodálatos munkáival arat sikert. Hetente kétszer kézműves foglalkozásra jár a Berze Nagy János Alapfokú Művészeti Iskolába.
A PEAC vívó csapatának versenyszintű tagja 1. osztályos kora óta.
Negyedik éve képviseli osztályát a diákönkormányzatban.

Pluhár Anna

Anna a Városközponti Általános Iskola Mezőszél Utcai Általános iskolájának 8. a osztályos tanulója.
Alsó és felső tagozaton végig jeles tanuló volt. Eredményei alapján felvették a Ciszterci Rend Nagy Lajos Gimnázium biológia-kémia szakára.
Az évek során sok tanulmányi és sport versenyen ért el kiemelkedő sikereket, képviselte iskolánkat. Hosszú éveken keresztül versenyszerűen úszott.
Sokoldalúságát bizonyítja, hogy alsó tagozattól kezdve különböző rajzpályázatokon, kiállításokon nyert oklevelet, különdíjat. Mai napig a rajzszakkör aktív tagja. Szabadidejében lelkesen tanul gitározni, és gondozza Morzsit a magyar vizslát. Anna az osztályközösség motorja, szervezésben és ötletekben mindig számíthatunk rá.
8 éven át bizonyított kiemelkedő munkájáért Anna méltán érdemli meg az Oscar-díjat. Gratulálunk, és sok sikert kívánunk.

VKI Liszt Ferenc Zeneiskola:

Siptár Bence

Zeneiskolai tanulmányait már óvodás korában kezdte, 2005-től tanulója intézményünknek, hangszeres tanára Balogh Jenő. Kimagasló szorgalma, hozzáállása és tehetsége révén számtalan verseny helyezettje. Az utóbbi időszak legkiemelkedőbb eredményei:
Furulya és Ritka hangszerek Megyei Találkozója – Arany + Nívódíj
Sistrum Regionális Zenei Verseny – Arany
Az idei tanév kimagasló eredménye a győri Országos Ütőhangszeres Versenyen elért I. helyezés.
A hangszeres tanulmányok mellett a szolfézs tárgy követelményeit évek óta példásan teljesíti. A hangszerjáték mellett érdeklődése a szép magyar népdalok felé is irányul. Rendszeres versenyzője volt a különböző népdalversenyeknek. Nemegyszer saját ütős kíséretével énekelt értékes népdalcsokrokat. Az idei mohácsi Schneider Lajos Népdalversenyen Kiemelt arany minősítést kapott. A tanév végén búcsúzik iskolánktól, a zenei pályát választja, felvételt nyert a budapesti Bartók Béla Zeneművészeti Szakközépiskolába.

Szentkirályi Boldizsár

A Liszt Ferenc Zeneiskola tehetséges szaxofon szakos növendéke, hangszeres tanára Járemko Igor. Zeneiskolai tanulmányait 2009-ben kezdte, azóta rendszeres szereplője növendékhangversenyeknek és különböző zeneiskolai versenyeknek. Eredményei:
Megyei Klarinét-szaxofon szakos növendékek találkozóján – Kiemelt arany
Regionális Fafúvós Versenyen I. hely + Különdíj
Országos Szaxofonversenyen – Különdíj
A közelmúlt kimagasló eredménye a szlovákiai Stanjel városában rendezett nemzetközi versenyen elért Arany fokozat.